SCHAGERBRUG – Harry de Raad, gepensioneerd archivaris van het Regionaal Archief Alkmaar en ervaren ‘hertaler’ van oude teksten heeft de zeven octrooien voor de bedijking van de Zijpe uitgebreid toegelicht in een presentatie in het Zijper Museum.

“Zoveel octrooien achter elkaar is toch wel heel bijzonder. Zeven octrooien en vier bedijkingen is uniek in Nederland” aldus Harry de Raad. Een octrooi is in dit verband dat een uniek (eigendoms) recht wordt gegeven door de overheid aan een persoon.

Veel octrooien voor de bedijking van de Zijpe zijn mislukt door gebrek aan financiering. Ook zag de toenmalige ‘overheid ‘ niet altijd het belang in om te beginnen aan risicovolle projecten van bedijking. De nadruk in de presentatie lag op het octrooi van Karel V aan Jan van Scorel dat de aanzet vormde tot de eerste bedijking van de Zijpe . Overigens Jan van Scorel was ook een begenadigd schilder en ingenieurs werk. Hij wordt wel de Leonardo da Vinci van het Noorden genoemd.

In de video is gebruikt gemaakt van fotomateriaal uit de presentatie van Harry de Raad.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *