SCHAGEN – KCARS zal in de toekomst geen rol meer spelen bij het verdelen subsidies uit het cultuurfonds. Verder wordt het cultuurfonds structureel gevuld met een jaarlijks bedrag. Er komt een belangrijke rol voor de besloten klankbordgroep sociaal domein met betrekking tot advisering. Voor de advisering over toekenning van bijdragen uit het cultuurfonds wordt er gedacht aan een kunstcommissie bestaande uit deskundigen. Dat zijn de opvallende punten uit de aangenomen motie over cultuurbeleid tijdens de begrotingsvergadering in Schagen.

In de motie wordt het college gevraagd om eerste halfjaar 2024 een integraal beleidskader te formuleren en aan de raad aan te bieden waarin kunst en cultuur in de breedste zin vervat is. In dit beleidskader wordt de structurele ondersteuning van kunst- en cultuurprojecten door middel van een cultuurfonds opgenomen.

Door KCARS is een structureel bedrag van € 20.000,- per jaar genoemd voor het Cultuurfonds. Mirjam van Musscher: “Voor ons als PvdA is dat minimaal wat er nodig zou zijn waarschijnlijk. We willen eerst kijken wat er nodig is. Het kan zijn dat er een hoger bedrag nodig is. € 20.000,- is niet veel”. Het Cultuurfonds is bedoeld voor ondersteuning kunst en cultuur beoefening.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *