SCHAGEN – Onder de meer dan 40 leden van de Kunst Cultuur Adviesraad gemeente Schagen (KCARS) is een enquête uitgezet over de structuur en rol in de toekomst. De uitkomst van de enquête zal worden besproken in de algemene ledenvergadering op 11 april.

Door het aftreden van het volledige bestuur in begin november 2023 dreigde KCARS van het toneel te verdwijnen. De ledenvergadering heeft toen Friso Teerink als interim-bestuurder van KCARS benoemd met de opdracht een ledenvergadering voor te bereiden waar leden kunnen beslissen over de toekomst van KCARS.

“Om een goed besluit te kunnen nemen is het van belang om vooraf te peilen wat de mening is van de bij KCARS aangesloten organisaties. Zij vormen de achterban van KCARS” laat Friso Teerink weten.

In de enquête kunnen de leden hun mening geven op een schaal van helemaal oneens tot helemaal eens op negen vragen (stellingen) over de rol van KCARS. Het gaat daarbij om de rol als vertegenwoordiger van kunst- en cultuursector van de gemeente Schagen, de adviesrol, de verantwoordelijkheid bij verdeling van subsidies, relatie met burgemeester, wethouders en de gemeenteraad en tot slot een vraag of bestuursleden wel of niet actief zouden moeten zijn bij een organisatie die lid is van KCARS.

Opvallend is de peiling of iedere kunst en/of cultuurorganisatie in de gemeente Schagen die lid is van KCARS van de gemeente jaarlijks een waarderingssubsidie van € 500,- moet krijgen.

De KCARS leden worden ook gevraagd om suggesties te doen voor nieuwe bestuursleden.

(Voor fotocompositie is foto gemaakt door Pierre Mettes gebruikt)

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *