SCHAGEN – Het opstellen van en besluitvorming over de erfgoedagenda Schagen loopt vertraging op. De vacature ontstaan door vertrek van de betrokken beleidsadviseur erfgoed van de gemeente Schagen is nog niet vervuld. “De beleidsvorming wordt daarover even geparkeerd” laat Sven van Nieuwenhoven, Stedenbouwkundig adviseur gemeente Schagen weten.

Het adviesbureau ‘Mooi-Noord Holland’ dat is ingeschakeld door de gemeente Schagen is actief met het opstellen van de conceptversie van de erfgoed agenda. “Deze zal dan worden overgedragen aan de nieuwe collega. Te verwachten is dat we de betrokken externe organisaties informeren zodra er een terugkoppeling of besluitvorming volgt” deelt Sven mee.

Er is geen informatie beschikbaar hoe de planning over de besluitvorming eruitziet. In juli 2023 werd door de toenmalige erfgoedadviseur aangegeven dat de erfgoedagenda in eerste helft 2024 aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *