SCHAGEN – De PvdA fractie wil dat er met directe ingang elk jaar € 25.000 in het Cultuurfonds wordt gedaan. Maaike Tesselaar, woordvoerster cultuur voor JESS lokaal laat weten dat JESS lokaal de motie hierover van de PvdA zal steunen. “Ook wij hebben al eerder gepleit voor een continuering en aanvulling van het cultuurfonds” aldus Maaike. Wens4U gaat ook de motie steunen. “Het is een bedrag wat was opgeschort, dus ja dat kunnen wij als Wens4U prima steunen” vertelt fractievoorzitter Merieke Bredewold.

De sociaaldemocraten vinden het niet wenselijk dat er een gat valt in de behoefte waarin het cultuurfonds sinds 2017 voorzien heeft tot het moment dat het integrale beleidskader voor cultuur in Schagen aangenomen is en uitgevoerd gaat worden in derde kwartaal 2025.

Deze tijdelijke voorziening voor het cultuurfonds moet weer vindbaar en zichtbaar worden zodat er aanvragen ingediend kunnen worden. De financieel middelen moeten uit de algemene reserve komen en wanneer dit bedrag niet toereikend is met een voorstel voor extra budget te komen. 

De PvdA wijst op een motie die is aangenomen waarin het college opgeroepen is een integraal beleidskader te formuleren voor kunst en cultuur waarin de structurele ondersteuning van kunst- en cultuurprojecten door middel van een cultuurfonds dient te worden opgenomen. Dit integrale beleidskader zal naar verwachting in derde kwartaal 2025 aan de raad aangeboden zal worden.

Er is nog € 10.000 in het cultuurfonds aanwezig dat voorheen door de Kunst Cultuur Advies Raad Schagen (KCARS) werd beheerd. Maar KCARS heeft besloten geen functie meer te willen vervullen bij subsidie toekenning.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *