SCHAGEN – Een volledig nieuw bestuur van de Kunst Cultuur Raad Commissie Schagen (KCARS) is in oprichting. Het is Friso Teerink als interim-voorzitter van KCARS gelukt om een aantal mensen uit het cultuurveld uit de gemeente Schagen enthousiast te maken voor het nieuwe bestuur. Tijdens een eerste bijeenkomst in Buurthuis Loet 10 is na een kennismaking gesproken over een werkplan en zijn de bestuurstaken in principe verdeeld.

Marianne Harkema, van Kunstkring Schagen had zich al aangemeld voor een bestuursfunctie na de vergadering waarin besloten om door te gaan met KCARS. Zij is al vele jaren actief in de Kunstkring Schagen die recent haar vijftigste bestaansjaar vierde. In het KCARS-bestuur zal zij samen met Hans Horn uit Burgerbrug de financiën, boekhouding en ondersteuning ledenadministratie gaan doen.

KCARS bestuur in oprichting (vlnr): Jomp Beudeker, Marianne Hakema, Friso Teerink en Diana Wit

Jomp Beudeker, geboren en getogen in Schagen, is al velen jaren een bekend gezicht binnen de Keerkring school in Schagen. Zij wil zich straks vooral gaan inzetten voor kunst en cultuur op scholen.  In het bestuur zal zij de secretaris rol op zich gaan nemen.

Diana Wit, woonachtig sinds 2 jaar in Dirkshorn, heeft ook interesse voor KCARS. Zij heeft veel ervaring in het inrichten van kunstexposities binnen het Noord-West Ziekenhuis in Alkmaar. Ook is ze actief bij de toneelvereniging in Dirkshorn.

Het KCARS wordt bijgestaan door een PR-team. Margreeth van Dijk uit Schagerbrug blijft de website van KCARS en de nieuwsbrief-Amuse onderhouden. Joop Luten van SchagenPLUS, het on-line cultuur nieuwsplatform voor Schagen en haar omgeving in Hollands Kroon, zal inhoudelijk cultuur nieuws en een Amuse-live rubriek gaan verzorgen.

Tot slot, Friso Teerink blijft voorlopig voorzitter van KCARS. Het concept werkplan van KCARS omvat drie hoofdactiviteiten. Versterking netwerkfunctie tussen de KCARS leden, verbinding tussen cultuurorganisaties stimuleren en tot slot een overleg- en advies functie naar de gemeente zoals vastgelegd in het convenant tussen KCARS en de gemeente. Binnen het werkplan is al een aantal nieuwe activiteiten genoemd.

Uiteraard moeten de leden van de KCARS nog akkoord gaan met voorstel over de bestuurssamenstelling en het werkplan. Een algemene ledenvergadering van KCARS zal hiervoor na de zomervakantie worden gehouden. Het bestuur in oprichting zal al wel eerdaags een kennismakingsgesprek hebben met de wethouder cultuur.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *