SCHAGEN – Wethouder Puck de Nijs voor Cultuur liet haar blijdschap over de startnotitie ‘Kunst en Cultuur’ volop blijken tijdens het ‘interpellatiedebat’ aangevraagd Mirjam van Musscher van de PvdA over de startnotitie opgesteld door de Cultuursector. Ook de raad sprak zijn waardering uit over de startnotitie.

Deze startnotatie werd in de inspreekronde van de raadsvergadering van begin mei aangeboden door een culturele initiatiefgroep. De PvdA en JESS lokaal lieten doorschemeren om met voorstellen te komen voor een financiële ondersteuning van culturele activiteiten via een fonds in 2025. PvdA wilde voor 2024 mogelijk nog extra middelen. Ook Merieke Bredewold van Wens4U hamerde op het beschikbaar stellen van financieel middelen voor een cultuurfonds en verwees daarbij ook naar de gevolgen voor de cultuursector door de aanstaande btw-verhoging door het nieuwe kabinet.

Helaas voor de zoveelste keer bleef het bij roepen van deze wens door de politiek. Puck de Nijs was ondanks haar vele malen geuite blijdschap over de startnotitie niet bereid om nu al middelen daarvoor beschikbaar te stellen.

Maaike Tesselaar van JESS lokaal pleitte voor een verwachtingsmanagement voor de betaling van beroepskrachten en pleitte voor mogelijkheden voor talentontwikkeling.

Uit de inmiddels verschenen raadsinformatie memo blijkt dat de plannen voor een integraal cultuurbeleid naar voren zijn geschoven naar het derde kwartaal van 2025 in plaats van eerste kwartaal 2026.

Er ontstond verwarring over de rol van KCARS mede veroorzaakt door de opmerking van de wethouder de Nijs dat de KCARS was opgeheven. Door D66 voorman Frans Jansen werd duidelijk gemaakt dat weliswaar het KCARS-bestuur is opgestapt maar dat KCARS als cultuurplatform nog volop bestaat. Hierop corrigeerde de wethouder haar verhaal.

De ArtificiaI Intelligence rapper ‘Donnie Flax’ maakte recent een rap lied getiteld ‘Hallo, ik ben Puck van de Cultuur’ waarin haar blijdschap ook veelvuldig wordt verkondigd. Bekijk daarvoor de bijgaande video.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *