SCHAGEN – “De hoogte daarin is feitelijk ondergeschikt. Het moet een plan zijn dat instemming kan krijgen van de bewoners van de aanliggende woningen” was het antwoord van wethouder Simco Kruijer op de vraag of een voorstel van maximaal vier woonlagen uit de klankbordgroep geaccepteerd zou worden. Het lijkt erop dat de wethouder zeker niet meer met zes woonlagen voor de woningbouw in Waldervaart Centrum zal komen zoals in het vorige plan.

Het oorspronkelijk plan voor Waldervaart centrum gaat volledig op de schop. In de afgelopen maanden vonden er gesprekken plaats met de schoolbesturen en de kinderopvang. Een toename van het aantal leerlingen wordt verwacht. Dus aanpassing om alles in een groter gebouw te integreren van een kindcentrum inclusief een sportzaal is helder geworden. Ook heeft er al aantal gesprekken plaatsgevonden met alle stakeholders (schoolbesturen, wijkvereniging, sportzaalbeheerder, de ondernemers en de buurt-klankbordgroep) in de afgelopen maanden.

Een van de eerste stappen die de gemeente nu zet, is om een vernieuwde projectopdracht Centrumplan Waldervaart te maken die door alle partijen gedragen wordt, voor de verdere ontwikkeling en realisatie van het hele centrumgebied.

Op maandagavond 8 juli aanstaande organiseert het college een informatieavond over het project centrumontwikkeling Waldervaart. De informatieavond voor raadsleden is voor een ieder toegankelijk. Tijdens deze avond delen de schoolbesturen ook hun visie op het te realiseren schoolgebouw.  De avond vindt plaats in de raadszaal op het gemeentehuis om 19:30 uur. 

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *