SCHAGEN – Hebben de besloten klankbordgroepen bestaande uit raadsleden voor het college van B&W de langste tijd gehad in Schagen? Die vraag kwam aan de orde bij het recente presidium, het overleg van burgemeester en wethouders. Aanleiding tot de discussie was het verzoek van de PvdA-fractievoorzitter Vera van Vuuren voor een nieuwe klankbordgroep voor wonen. Opvallend was dat collega-fractievoorzitter Lambert Riteco van GroenLinks eigenlijk wel af wil van al die klankbordgroepen.

De klankbordgroepen hebben geen meerwaarde en is voor kleine fracties moeilijk te behappen aldus Riteco. Hij noemde dat in de klankbordgroepen ‘Duurzaamheid’ en ‘Sociaal domein’ er niet echt sprake is van klankborden. Het is meer informeren door de wethouder en ambtenaren waar men bezig is.

GroenLinks kreeg in het presidium bijval van Merieke Bredewold fractievoorzitter van Wens4U. “Mijn steunfractieleden werken overdag en kunnen geen tijd vrijmaken om in een nieuwe klankbordgroep plaats te gaan nemen”.

Bovendien vergaderen alle klankbordgroepen in beslotenheid. Ook daar hebben Wens4U en GroenLinks grote moeite mee. “Wij willen in de openbaarheid bespreken wie voor of tegen is in bepaalde standpunten” merkt Riteco op.

D66 was niet aanwezig tijdens het presidium en de plaatsvervanger voor SP gaf geen mening. De coalitie partijen en VVD zagen nog wel het nut in van besloten klankbordgroepen.

Er werd geen besluit genomen om een nieuwe besloten klankbordgroep voor wonen in te stellen. Het presidium wil de discussie over het nut van klankbordgroepen nog eens uitgebreid aan de orde laten komen in een volgende bijeenkomst. Ook burgemeester Marjan van Kampen, voorzitter van een aantal besloten klankbordgroepen, heeft wel behoefte aan evaluatie van het nut van klankbordgroepen. Wordt vervolgd.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *