SCHAGEN – Het plan van aanpak voor een Burgerberaad in Schagen werd in het presidium, een overleg van burgemeester en fractievoorzitters van de gemeenteraad, toegelicht door projectmanager Kim Kerdijk.

Burgerberaad is een manier van burgerparticipatie om de transparantie en vertrouwen in de lokale overheid te versterken licht Kim Kerdijk toe. In acht bijeenkomsten zal over het thema leefbaarheid in het Burgerberaad gesproken worden. In totaal gaan 300 geselecteerde burgers in de bijeenkomsten hun standpunten en wensen kenbaar maken. Uiteindelijk mondt het uit in beslispunten waarover gestemd gaat worden. Het resultaat wordt in een burger akkoord aan de gemeenteraad aangeboden (zomer 2024). De gemeenteraad heeft in begin 2023 zich akkoord verklaard dat zij gaat uitvoeren wat er in het burger akkoord komt te staan.

Eind januari 2024 zullen 10.000 brieven op naam verstuurd worden naar willekeurig gekozen inwoners verspreid over de hele gemeente Schagen om zich aan te melden voor het Burgerberaad. Uit de belangstellenden worden de 300 inwoners geselecteerd op basis van een groot aantal criteria. “Het is heel belangrijk dat de deelnemers heel goed verdeeld over de hele gemeente” benadrukt Kim Kerdijk.

In het presidium werd door PvdA-fractievoorzitter Vera van Vuuren nogal nadrukkelijk stilgestaan over de vertegenwoordiging en rol van de raad bij het Burgerberaad. Kim Kerdijk is daar heel duidelijk over. “We volgen de aanpak van de Stichting G1000, die ruime ervaring heeft met opzetten en begeleiden van burgerberaden. Een kleine groep raadsleden kunnen aanwezig bij de bijeenkomsten. Maar ze nemen niet deel aan de discussie, mogen niet sturend optreden en niet meebeslissen bij de beslispunten.

(In video zijn enkele slides van de presentatie Kim Kerdijk opgenomen)

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *