SCHAGEN – Puck de Nijs, inmiddels bijna een jaar wethouder Jongeren, Sport en Werkgelegenheid, doet een aantal toezeggingen om bestaande afspraken op cultuurgebied na te gaan komen.

Puck wil het bestaande cultuurbeleid handhaven en het accent vooral leggen op jongeren en cultuur. In dat verband bekijkt ze ook de rol van de Kunst & Cultuur Advies Raad van Schagen (KCARS). De KCARS is gevraagd om meer jongeren te betrekken bij kunst en cultuur.

In februari komt Puck de Nijs in het college bijna 3 jaar na een motie in de Raad met een voorstel voor een jongerenraad. Ze gaat ervan uit dat voor eind 2023 de jongerenraad is geïnstalleerd.

In het interview bleek het voor Puck lastig om de stand van zaken van ‘oude toezeggingen’ te duiden zoals kunstvitrines in het Makado, verplaatsing kunstwerk ‘Watertafel’ van Rob Glas bij Slot toren en de datum voor de plaatsing van een kunstwerk op rotonde Zuiderweg. Ze gaf aan het een en ander uit te gaan zoeken. Ook gaat ze de mogelijkheid van het instellen van een cultuurprijs in Schagen onderzoeken.

Enkele korte fragmenten in deze video zijn afkomstig uit reportages gemaakt voor Noordkop Centraal

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *