SCHAGEN – Het recente overleg tussen een werkgroep van bezorgde omwonenden en belanghebbenden over de plannen van een camping in het Ananasbos en wethouder Kruijer heeft niet veel nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Het overleg was het gevolg van een uitgebreide brief ondertekend door ruim 45 verontruste inwoners. De gemeente gaf aan de bezwaren serieus te nemen en deze mee te nemen in de uiteindelijke besluitvorming.

Het plan voor een camping van de Nederlands Toeristen Campeer Club (NTKC) bevindt zich volgens de gemeente nog steeds in de conceptfase. Het college van Burgemeester en Wethouders hebben nog geen formeel oordeel geveld.

Wethouder Kruijer gaf aan dat de gemeente bezig is met het inwinnen van intern en extern advies, waaronder de Provincie. Volgens de bezorgde inwoners blijkt hieruit dat het plan kennelijk als kansrijk wordt beschouwd omdat de gemeente er anders niet zoveel tijd en moeite in zou steken.

De werkgroep heeft opnieuw aangekaart dat er geen communicatie is geweest vanuit het NTKC.

De gemeente gaf aan niet af te kunnen dwingen dat het aantal plaatsen zal bestaan uit 40 tenten en 10 caravans. Deze aantallen kunnen onderling variëren, waardoor het feitelijk ook 50 caravans zouden kunnen zijn. Hierop kan niet gehandhaafd worden.

De wethouder heeft toegezegd de tekeningen van het ingediende plan met de werkgroep te delen en de werkgroep op de hoogte te houden van ontwikkelingen. De werkgroep hoopt nog een schriftelijk reactie op hun brief te ontvangen.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *