SCHAGEN – Pluk Bakker, ecoloog bij de gemeente Schagen ontwikkelde een methode om de biodiversiteit in de dorpen en steden goed te beschermen.

Door zijn methode werd het groenblauwe netwerk in kaart gebracht. Bomen, struiken, kleine bosjes, bloeiende bermen en waterpartijen vormen het netwerk. Dit netwerk is belangrijk voor de leefbaarheid in de stad of in het dorp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vogels die ongedierte als eikenprocessierups bestrijden of vleermuizen die er voor zorgen dat er niet teveel muggen komen. Momenteel tekent de gemeente de ligging van het groenblauwe netwerk in op kaartmateriaal. Verder doet de gemeente onderzoek naar de potentie van onderdelen uit dit netwerk om leefruimte te bieden aan verschillende soorten dieren.

Het college van gemeente Schagen heeft gezocht naar een manier waarop natuurwaarden worden beschermd en tegelijkertijd ontwikkelingen door kunnen gaan. Dit kan door het netwerk op te splitsen in compensabele en niet compensabele delen. Op basis van die nieuwe methode wordt beoordeeld of een stuk groen onderdeel uitmaakt van het groenblauwe netwerk of niet.

Wethouder Hans Heddes is erg trots en onder de indruk dat, met alle kennis binnen de organisatie, deze methode geheel zelf ontwikkeld is en het netwerk in kaart gebracht wordt.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *