SCHAGEN – Burgemeester Marjan van Kampen van Schagen deelde aan het eind van het presidium (overleg burgemeester en fractievoorzitters gemeenteraad) mee dat de nieuwbouw voor de Reddingsbrigade Sint Maartenszee is stilgelegd. Oorzaak is het ontbreken van de benodigde natuurvergunning en gegevens over stikstofdepositie.

Bij overdracht binnen de ambtelijke organisatie is niet gecheckt of de desbetreffende stukken aanwezig waren. Marjan van Kampen liet in niet mis te verstane woorden haar teleurstelling blijken over de gang van zaken.

“Dit gaat leiden tot een vertraging van de bouw van 6 tot 12 maanden” liet ze na afloop van het presidium aan de verslaggever van SchagenPLUS weten.

Verschillende fractievoorzitters drongen aan dat er betere interne procedures moeten komen om dit soort ‘foutjes’ in de toekomst te voorkomen. Verder vroegen sommige fractievoorzitters zich af of deze vertraging ook niet zal leiden tot hogere kosten.

In september 2022 ging de gemeente akkoord met het beschikbaar stellen van bijna 1,4 miljoen euro voor nieuwbouw voor de Reddingsbrigade Sint Maartenszee die oorspronkelijk begroot was op bijna € 850.000,-. Michel Sol, voorzitter Reddingsbrigade Sint Martenszee laat weten dat hij nog later geïnformeerd wordt door projectleider van de gemeente over het hoe en waarom. Aanstaande maandag zou de sleuteloverdracht aan de aannemer hebben plaatsgevonden om te starten met sloop van het oude defensiegebouw. “Het is een hard gelach maar we accepteren het dat het langer gaat duren. maar we zijn onverminderd blij met het initiatief van de gemeente en kijken uitkijken naar de realisatie van de bouw.” sluit Michel Sol af.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *