SCHAGEN – Het bestuur van Het Zijper Landschap (HZL) heeft in haar jubileumjaar een Strategisch Plan 2023-2027 opgesteld. Het plan staat ter discussie op de algemene ledenvergadering van 16 mei in het dorpshuis ‘de Uitkijk’ in St Maartensbrug. Aanvang 20.15 uur.

“De missie van HZL is in de 25 jaar van haar bestaan niet veranderd. Belangrijke waarden zijn nog steeds natuurbehoud, landschapsbescherming en verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling. Nog steeds zijn het de economische belangen in de landbouw, de woningbouw en de recreatiesector die de belangen van natuur en milieu bedreigen en zelfs in gevaar brengen. Er is weinig respect voor het landschap en de natuur” volgens Friso Teerink, voorzitter van HZL.

Ook in de gemeenteraad van Schagen geven de economische belangen van de projectontwikkelaars in de discussies de doorslag. De natuur-en milieubelangen zijn altijd ondergeschikt.

Daarom wil HZL investeren in het vergroten van het maatschappelijke en politieke draagvlak in onze eigen gemeente. Ook door steun en samenwerking te zoeken met milieu- en natuurorganisaties in onze eigen regio.

Verder zoekt HZL nog versterking in het bestuur om de plannen te realiseren. Men zoekt een penningmeester, experts om te helpen bij juridische, archeologische, historische en natuur- en milieuvraagstukken en hulp bij onderhouden van de sociale media.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *