SCHAGEN – “Waar u naar streeft is klaar!” sprak Rens Cappon terwijl hij zwaaide met de nota Kunst en Cultuur Schagen aan het einde van zijn inspraakronde bij de gemeenteraad van Schagen. De nota is opgesteld door een initiatiefgroep uit de culturele sector in Schagen. Bij het overhandigen van de nota aan de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders speelde Jan Doedens van muziekschool ‘Da Capo’ op zijn bugel.

De aanleiding voor het opstellen van de nota was de motie van de gemeenteraad van juli 2023 waarin het college gevraagd werd een integraal beleidskader te formuleren waarin Kunst en Cultuur in de breedste zin vervat is.

Uit gesprekken die de initiatiefgroep heeft gevoerd met vertegenwoordigers uit de sector blijkt dat veel instellingen en verenigingen de komst van een gemeentelijke Kunst- en Cultuurvisie toejuichen. Niet alleen om van elkaar te leren, maar ook om meer uiting te geven aan het culturele “gezicht” van Schagen. Naast de wens voor een breed gedragen visie, is er ook behoefte aan een helder en eenduidig subsidiebeleid.

Er worden in de nota drie doelstellingen (Iedereen kan meedoen, Experimenteren en vernieuwen en Educatie) en bijbehorende programma’s geformuleerd. Daarvoor gaat de gemeente Schagen een samenwerkingsverband aan met de sector voor de uitvoering. Daarvoor is binnen de gemeentelijke organisatie een professional nodig, een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit een klein team van personen die de uitvoering van het beleid bewaakt en adviseert over de subsidies, een uitvoerende organisatie ten bate van kunsteducatie en een werkgroep Beeldende Kunst die advies geeft over de (ver)plaatsing van kunstwerken in de openbare ruimte. De belangenbehartiging zal door de Kunst- en Cultuursector plaatsvinden.

De financiële uitwerking van het plan is overigens niet uitgewerkt door de initiatiefgroep die bestond uit Dick de Best, Henny Brasser, Rens Cappon, Peter Hoogerdijk, Annet Meijering, Friso Teerink en Peter van de Wiel.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *