HOLLANDS KROON – De Cultuurvisie 2025-2028 Hollands Kroon is unaniem omarmd door de gemeenteraad. Recent heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon de Cultuurvisie 2025-2028 besproken. Alle partijen waren vol lof over de inhoud en plannen opgesteld door de externe adviseur en cultuurexpert Beer Boneschanker en zijn collega’s vanuit de gemeente.

De raad was ook van mening dat het verhoogde budget om de cultuurdoelstellingen te realiseren ‘structureel’ zou moeten zijn. Speerpunten in de Cultuurvisie zijn cultuureducatie voor kinderen en jongeren, opwaardering van het bibliotheekwerk, een helder subsidiebeleid met een cultuurfonds en professionele ondersteuning van de culturele sector.

Wethouder Robert Leever liet weten dat inmiddels twee ervaren cultuurambtenaren aangesteld zijn om handen en voeten te gaan geven aan het cultuurbeleid. Alle betrokken personen bij de uitvoering zijn een onderdeel van het team ‘Bedrijvigheid’. Wethouder Mary van Gent, verantwoordelijk voor het bibliotheekwerk was erg tevreden met de opwaardering van het bibliotheekwerk. De meerkosten worden naar alle waarschijnlijkheid voor het merendeel door de Rijksoverheid opgevangen.

Deze besluitvorming in de Raad heeft ook het gevolg dat het Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) zal in 2024 uiterlijk begin 2025 worden opgeheven. De cultuuragenda van het CPHK zal in de loop van de tweede helft van 2024 opgenomen worden in een website van de gemeente Hollands Kroon. Het succesvolle CPHK project ‘Muziek&Onderwijs’ zal geintegreerd voortgezet worden in de activiteiten van Triade uit Den Helder.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *