SCHAGEN – De rol voor gemeenteraadsleden in het aanstaande burgerberaad in Schagen lijkt nogal ingewikkeld. Dat bleek in het presidium, het overleg tussen burgemeester en fractievoorzitters van de politieke partijen. Hier werd besloten dat raadsleden en steunfractieleden van politieke partijen in de gemeenteraad uitgesloten zijn van deelname aan het burgerberaad via de selectie van burgers.

G1000, de organisatie die het burgerberaad in de gemeente begeleidt, staat meestal toe dat zowel raads- en steunfractieleden mee mogen doen in de burgerselectie maar dat ze dan enkel de pet hebben van inwoner. Maar verschillende fractievoorzitters in het presidium wilden deze weg niet volgen.

Maar er is wel plaats voor 20 raadsleden uit de groep van personen die geselecteerd worden tezamen met werkgevers-bestuurders (40), vrijdenkers (40), en ambtenaren (20). Voor deze categorie kunnen mensen zich aanmelden. “Wij benaderen mensen en groepen en communiceren hiervoor gelijktijdig. Er is dus geen voorkeur selectie verricht. Daarnaast zal G1000 bij meer aanmeldingen in deze groepen ook een loting verrichten. Net zoals bij de burgers” laat Kim Kerdijk van de gemeente Schagen weten als project- en procesmanager Burgerberaad. Een belangrijk punt is dat deze groep tijdens de laatste bijeenkomst van het burgerberaad geen stemrecht heeft.

Kim Kerdijk legt de rol en werkwijze voor raadsleden uit. “In de praktijk betekent dat er raadsleden aanwezig zijn op het burgerberaad maar ze krijgen een duidelijk herkenbare badge waaruit dat blijkt. Ze hebben op deze wijze ook geen dubbelrol. Ze mogen ook deelnemen aan de gesprekken maar het proces tijdens de bijeenkomsten is zo ingericht dat er geen politieke standpunten naar voren komen anders dan dat ze hun verhaal mogen doen. Daarnaast worden de raadsleden voorafgaand geïnstrueerd, bijvoorbeeld dat ze niet (gelijk) zeggen van ‘hebben we al gedaan’ of dat werkt niet etc. Of dat de politiek bepaalde keuzes heeft gemaakt en iets niet willen want dat doet niet ter zake”

Ook kunnen mensen zich opgeven als ‘tafelaar’. Deze personen zien erop toe dat de regels van het burgerberaad worden nageleefd. Deze personen krijgen voorafgaand aan het burgerberaad een training. De regels zijn er onder andere op gericht dat er geen discussies plaatsvinden en dat er naar elkaar wordt geluisterd. Een ‘tafelaar’ is geen gespreksleider.

In het presidium werd er verder op gewezen dat men een uitnodiging voor deelname aan het burgerberaad door mag geven aan iemand anders bijvoorbeeld je buurman of buurvrouw. “De uitnodiging is niet persoonsgericht. De adressen zijn wel op naam maar de code uit de brief kan worden doorgegeven aan iemand anders” laat Kim Kerdijk weten.

Een ‘proeverij’ (een test bijeenkomst) in Callantsoog voor ondernemers, werkgevers, bestuurders, adviesraden en besturen van verenigingen is niet doorgegaan door gebrek aan belangstelling. Recent heeft Kim Kerdijk nog samen met een vertegenwoordiger van G1000 en enkele aangemelde personen voor de proeverij in Callantsoog een presentatie gehouden over burgerberaad.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *