SCHAGEN – In het presidium, overleg van burgemeester en fractievoorzitters, werd het voorstel voor een seniorenbeleid aangekondigd. Een werkgroep vanuit de raad (Wim Vonk (CDA), Wim Rijnders (SP) en Marga Mulder (Seniorenpartij) heeft een blauwdruk voor het seniorenbeleid in overleg met de griffie gemaakt.

Er wordt nu aan de fracties gevraagd om met op- en/of aanmerkingen te komen. In de planning staat om het voorstel te behandelen in de oordeelsvormende vergadering van 5 of 6 maart 2024 en uiteindelijk in de raad op 26 maart.

De werkgroep heeft de afgelopen maanden gebruikt om te kijken wat de senior in Schagen nodig heeft om vitaal en gelukkig ouder te worden. Ze heeft zich dan ook verdiept in alles rondom seniorenbeleid, bijeenkomsten bijgewoond over de Regiovisie Sociaal Domein en gesproken met een afvaardiging van verschillende stakeholders.

Het conceptvoorstel beschrijft vooral uitgebreid de stappen die gezet zijn in het proces door de werkgroep. De genoemde aandachtspunten voor een seniorenbeleid zijn:

1. Een efficiënter beoordeling van indicaties volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en dubbele indicaties voorkomen.

2. Beter inzicht naar de inwoners over het doelgroepenvervroer van de huidige vijf organisaties in de gemeente Schagen die zich daarmee bezighouden.

3. Bij alle nieuw te ontwikkelen gebieden voldoende woningbouw te realiseren voor senioren.

4. Het stimuleren van gemeenschapszorg door het ondersteunen van lokale initiatieven, het organiseren van evenementen en het creëren van een voor alle inwoners toegankelijke samenleving.

Verder wil de werkgroep dat de raad regelmatig op de hoogte gehouden wordt over de voortgang van het seniorenbeleid.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *