SCHAGERBRUG – Omwonenden en belanghebbenden van het Ananasbos zijn bezorgd over de voorgestelde wijziging van het omgevingsplan voor een kampeerterrein in en naast het Ananasbos. Ook zijn ze niet tevreden over de participatie bij de plannen. De Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC), eigenaar van het Ananasbos, wil in het Ananasbos en op het aangrenzende weiland kampeerplekken realiseren.

Een brief aan de gemeenteraad over deze bezorgdheid kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst in de kantine bij de familie Hulsebosch aan de Ruigeweg. Deze brief is inmiddels al door 45 belanghebbenden ondertekend. In de brief stellen betrokkenen dat het Ananasbos een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven is. Het draagt bij aan de levenskwaliteit. Het plan van een camping met naar verwachting totaal 50 kampeerplekken heeft aanzienlijke gevolgen voor het woonklimaat, de verkeersbewegingen aan de Ruigeweg, natuur en de rust.

Men vraagt aandacht voor het gebrek aan participatie door het NTKC voor alle belanghebbende in de planvorming. Men voelt zich niet voldoende gehoord en geïnformeerd over de plannen. Er is een gebrek aan transparantie in de communicatie rondom het plan.

Er zijn twijfels of het plan in overeenstemming is met de vastgestelde omgevingsvisie omdat op deze locatie in de waardekaart van Zijpe- en Hazepolder het belang wordt benadrukt van agrarische activiteiten, het behoud van het zicht over de polder en de bescherming van natuurwaarden. Dit komt echter niet overeen met de voorgestelde ontwikkeling van een grootschalig kampeerterrein.

Het plan omvat ook een gedeeltelijke afsluiting van het bos, het doorsnijden van de historische houtwal en de verplichting tot het creëren van 60 parkeerplaatsen. Dit resulteert in extra verharding en meer verkeersbewegingen op een al drukke en smalle weg aldus opstellers van de brief.

In de regionale visie voor verblijfsrecreatie staat ook vermeld dat nieuwe grootschalige kampeer initiatieven in het agrarisch buitengebied (vanaf 25 standplaatsen) in principe niet worden toegestaan. De focus ligt op herontwikkeling van bestaand verblijfsaanbod.

De briefschrijvers verzoeken de gemeenteraad de voorgestelde conceptaanvraag kritisch te overwegen en serieus rekening te houden met de bezwaren uit de buurt. Ze verzoeken om een nader gesprek.

De betrokkenen hebben ook steun gevraagd voor hun actie aan de Molenstichting, Historische Vereniging en Het Zijper Landschap (HZL). Alie Hielkema, aanwezig namens HZL op de bijeenkomst laat weten. “Het Zijper Landschap is tegen grootschalige kampeeraangelegenheden”.

(Foto Alie Hielkema)

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *