SCHAGEN – Door een drietal insprekers afkomstig uit de Wijk Waldervaart werd in de raadsvergadering onvrede geuit en kritiek geleverd op het gebrek aan inspraak en de plannen van JessLokaal wethouder Simco Kruijer voor centrum Waldervaart. De geschrokken raad besloot na een schorsing om het plan van de agenda te halen.

Ronald Helvrich uit de Merelstraat gaf aan dat het volstrekt ontbroken heeft aan inspraak. Er is niet met de inwoners van de Merelstaart overlegd. De adviezen van de klankbordgreop zijn door de wethouder in de wind geslagen.  “ Er wordt niet met ons gesproken maar over ons” stelde een boze Helvrich.

Ook Frans Diederik, die sprak namens 40 bewoners van Waldervaart, is absoluut helemaal niet blij met de plannen zoals die er nu liggen.

 De kritiek kwam wel aan bij wethouder Simco Kruijer. Hij was er ook wel verrast door en vond de stellingname dat er niet naar inwoners geluisterd was nogal bout. Hij gaat de kritiek serieus nemen en wil streven naar een zo groot mogelijk draagvlak voor zijn plannen.

Inhoudelijk kritiek was er op het vermeende te lage aantal parkeerplaatsen alsmede de voorgestelde plannen tot woningbouw met zes woonlagen. Wethouder Kruijer gaat het allemaal nog eens beter uitleggen en lijkt vooralsnog nog niet te willen afwijken van zijn bouwplannen.

Het agendapunt gaat terugkomen in de eerst volgende oordeelsvormende raadsvergadering.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *