SCHAGEN – Rienk Mud is voorzitter af bij PvdA Schagen en Marjan Leijen is voorgedragen als nieuwe voorzitter.

Nu de verkiezingen achter de rug zijn was het voor tijdelijk voorzitter Rienk Mud tijd om het stokje door te geven. Bij zijn aantreden in 2021 gaf hij immers al aan zichzelf slechts als tussenpaus te zien. De Algemene Leden Vergadering van 8 december was zijn laatste voorzittersklus.

Op die ledenvergadering van 8 december trad ook penningmeester Roos Numan terug als bestuurslid. Achter de schermen zal zij actief blijven om de kas te bewaken maar niet meer als actief bestuurslid.

Gelukkig hebben enkele actieve leden zich gemeld om het bestuur te versterken. Kees Mosch zal algemeen bestuurslid worden en Marjan Leijen is door het nieuwe bestuur voorgedragen als voorzitter. Op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering in mei zal de leden gevraagd worden om deze voordracht te bekrachtigen.

Bij de PvdA Schagen zijn nieuwe leden en mensen die interesse in de lokale politiek hebben van harte welkom. Wil je een keer een vergadering meemaken of meer weten? Mail dan naar schagen@pvda.nl of kijk op schagen.pvda.nl

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *