SCHAGEN – Op 23 maart gaan de raadsfracties, steunfractieleden, burgemeester, wethouders, directie en teamleiders van de gemeente Schagen in een besloten vergadering een gezamenlijke visie maken op het fenomeen burgerberaad met als thema leefbaarheid. En daarmee wordt het uiteindelijk raadsbesluit voorbereid.

Die aanpak werd medegedeeld in het presidium door Lambert Riteco, fractievoorzitter GroenLinks. Het presidium is het overleg tussen fractievoorzitters politieke partijen en burgemeester Marjan van Kampen.

De uitkomst van die besloten vergadering zal leiden tot een raadsvoorstel op 9 mei waarin een plan van aanpak en benodigd budget zullen staan.

De Stichting G1000.nu is betrokken bij verschillende fasen van de organisatie van het burgerberaad. Stichting G1000.nu is een onafhankelijke non-profitorganisatie die gemeentes ondersteunt bij burgerberaden met daarbij autonomie, gelijkwaardigheid en verbinding als kernwaarden.

Voor het burgerberaad worden ongeveer 10.000 personen vanaf 16 jaar vanuit de Basisregistratie Personen geloot en uitgenodigd met de vraag of ze interesse hebben om mee te doen. Bij genoeg reacties zal dit leiden tot een burgertop van ongeveer 300 inwoners die een dwarsdoorsnede van de Schager samenleving zijn. Deze groep wordt aangevuld met een afvaardiging van politici, ambtenaren en werkgevers uit de gemeente.

Het burgerberaad zal leiden tot een burgerakkoord met diverse adviezen aan de gemeenteraad die dan op voorhand heeft uitgesproken deze uit te voeren tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Maar dan hebben ze wel wat uit te leggen.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *