SCHAGEN – Loslaten en vertrouwen waren de begrippen die volop genoemd werden door de deelnemers aan de beeldvormende raadsvergadering over burgerparticipatie.

Joop Hofman (Rode Wouw), inleider en expert burgerparticipatie, verwoordt zijn visie:  “Ik ben van de participatie om zaken los te laten. Dat je een soort intense betrokkenheid van alle partijen (ambtenaren, burgers, politici en professionals) bij elkaar laat komen om een probleem op te lossen”.

Overleg als gemeente met de mensen in wijken en dorpen waar de veranderingen plaatsvinden en minder (of niet) met besturen in zo’n wijk was zijn advies. “Ga met die veranderaars in gesprek” aldus Hofman.

De uitkomst van de discussies in vier groepen na zijn inleiding vatte hij als volgt samen. “Er is een oprechte worsteling om het anders te doen als het gaat om burgerparticipatie. Verder werd loslaten en vertrouwen veel genoemd”. Joop hoopt dat Schagen nu de volgende stap gaat doen door modellen te gaan toepassen om het over te laten aan burgers. “Stop met praten maar organiseer iets. En kijk wat er gebeurt.” was zijn kort en bondig advies.

Verder stond Hofman langdurig stil bij alle aspecten van burgerberaad. Burgerberaad is een representatieve afspiegeling van de bevolking die oplossingen aandraagt voor een maatschappelijk moeilijk vraagstuk.

Burgerberaad werd breed ondersteund door de deelnemers aan de discussie. Ook in het coalitieakkoord wordt burgerberaad genoemd. Een werkgroep bestaande uit raadsleden Angelique van Wijk-Ligthart (VVD), Lars Dignum (JessLokaal) en Lambert Riteco (Groenlinks) en burgemeester Marjan van Kampen komen in 2023 met voorstellen voor burgerparticipatie naar de raad.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *