SCHAGEN – Zelfbouwgroepen in verschillende kernen van Schagen laten zien dat betaalbaar bouwen voor starters mogelijk is. Te hoge grondprijs door berekeningswijze van de gemeente en het verloop van projectleiders bij gemeente bij deze zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) projecten zijn hobbels die de politiek in de gemeenteraad van Schagen zou moeten opruimen.

Dat zijn een paar belangrijke conclusies die getrokken kunnen worden na de beeldvormende raadsvergadering ‘Wie bouwt betaalbaar?’ georganiseerd op initiatief van PvdA raadslid Mirjam van Musscher. CDA raadslid Co Wiskerke en steunfractielid Ben Sintenie van GroenLinks waren mede-organisatoren.

De vertegenwoordigers van CPO’s ‘Dijkzicht’ uit Schagerbrug en ‘Bogtmanweg’ uit Tuitjehorn vertelden hoe zij succesvol op weg zijn om hun eigen betaalbaar huis te bouwen.

Er was van hun kant duidelijk kritiek op de vreemde manier van grondprijsberekening door de gemeente. De grondprijs neemt toe naarmate men goedkoper bouwt! Ook werd duidelijk dat er verbetering nodig is in de continuïteit van gemeentelijke projectleiders  en het bijhouden van de dossiers. De CPO’s kregen bijval in hun kritiek van Maikel Gielens die als projectbegeleider van ‘Bouwend Waarland” verschillende CPO’s in de gemeente Schagen bijstaat.

De politiek bij monde van Mirjan van Musscher kwam met de toezegging om deze zaken te verbeteren. GroenLinks wil het liefst minimaal met projectontwikkelaars  woningbouw realiseren liet Ben Sintenie weten.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *