SCHAGEN – Op doortastende wijze heeft burgemeester Marjan van Kampen de informatieavond over de crisisnoodopvang voor asielzoekers in Schagen Oost geleid. De kritische vragen en zorgen geuit door de belangstellenden wist Marjan op vlotte en open wijze te beantwoorden. Ook Majelle Slenters, locatiebeheerder namens COA van de huidige noodopvang in Petten, droeg haar steentje bij tot het geven van informatie over de toekomstige bewoners.

Vragen over de toekomstige bewoners (samenstelling (gezinnen, alleenstaanden), status van asielaanvraag, landen van herkomst, activiteiten op de locatie, veiligheid, beleid ten aanzien overlastgevers etc.) kwamen aan de orde.

Nadrukkelijk werd er ook door een aantal belangstellenden stil gestaan en kritiek gegeven op het gaan realiseren van de noodopvang op het gebied dat bestempeld is als Bijzonder Provinciaal Landschap. Martin van Woerkom, die namens een groep bewoners van het buurtschap direct nabij de locatie, sprak zijn zorgen uit. “Er is geen riolering in dit gebied. Bij eventuele aanleg van permanente riolering wordt er onherstelbare schade aangebracht in dit gebied. En wat gebeurt er met de weidevogels als er straks voor langere tijd bebouwing aanwezig is”.

Burgemeester Marjan van Kampen was na afloop tevreden over verloop van de avond.  “Het Bijzonder Provinciaal landschap zal best wel een dingetje gaan worden maar alleen op dit moment nog even niet” was haar reactie. Bij aanvraag door COA om voor 5 jaar noodopvang te realiseren dan is er wel sprake van een rechtsgang laat Marjan van Kampen weten.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *