’T ZAND – Binnen twee weken zal er bekend zijn of er nog restanten zijn van een West-Friese stolpboerderij uit begin 17e eeuw vlakbij de kruising van de Koning Willem II-weg en de Korte Bosweg.

Archeologie West-Friesland gaat vanaf 19 december graven op de plek waar in de toekomst appartementen gebouwd gaan worden. Het vermoeden bestaat dat hier rond 1600 een West-Friese stolpboerderij is gebouwd net na de aanleg van de Zijpepolder. De opgravers hopen resten terug te vinden, zoals bijvoorbeeld muren, kelders, vierkants-poeren en waterputten.

Daarnaast worden dichtgegooide sloten verwacht, mogelijk met vondstmateriaal uit deze en latere perioden. Aan de hand van de resten zal men een inkijkje krijgen in de leefgewoonten en omstandigheden van de vroege bewoners van de Zijpe.

De mogelijkheid bestaat dat er onder de resten van de stolp nog sporen uit de prehistorie of de Romeinse Tijd tevoorschijn komen.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *