SCHAGEN – Vertegenwoordigers van de Kunst- en Cultuursector in de Gemeente Schagen zijn uitgenodigd voor een extra inhoudelijk overleg over de concept Nota ‘Kunst- en Cultuurbeleid Gemeente Schagen’. Het overleg vindt plaats in de foyer Markt 18 te Schagen op  8 mei om 19.30 uur.

In de ledenvergadering Kunst Cultuur Advies Raad Schagen (KCARS) van 11 april werden aanvullingen en meningen gevraagd over het eerste concept van de nota. De reacties daarop zijn inmiddels verwerkt. Het is de bedoeling van de initiatief groep achter het document om de nota in juni aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen aan te bieden.

Vooraf zal de nota besproken worden met wethouder Puck de Nijs en de raadsleden van de klankbordgroep Sociaal Domein.

De aanleiding voor het opstellen van dit plan is de motie van de gemeenteraad van 11 juli 2023. Deze motie vraagt het college een integraal beleidskader te formuleren waarin Kunst en Cultuur in de breedste zin vervat is. Na de samenvoeging van de drie gemeenten in 2013 is er geen duidelijk en samenhangend cultuurbeleid meer vastgesteld.
Uit gesprekken die de initiatiefgroep heeft gevoerd met vertegenwoordigers uit de sector blijkt dat veel instellingen en verenigingen de komst van een gemeentelijke Kunst- en Cultuurvisie toejuichen. Niet alleen om van elkaar te leren, maar ook om meer uiting te geven aan het culturele “gezicht” van Schagen. Naast de wens voor een breed gedragen visie, is er ook behoefte aan een helder en eenduidig subsidiebeleid. De Rekenkamercommissie Schagen stelde onlangs het belang daarvan nog eens vast.
Om deze redenen heeft de initiatiefgroep de motie aangegrepen om dit plan te schrijven en aan te bieden aan de gemeenteraad. De bedoeling van dit plan is dat het gaat functioneren als het beleidskader dat breed gedragen wordt door zowel de politiek als de sector zelf.
De initiatiefgroep voor de nota Kunst en Cultuur bestaat uit Dick de Best, Henny Brasser, Rens Cappon, Peter Hoogerdijk, Annet Meijering, Friso Teerink en Peter van de Wiel

(Foto is een met AI gegenereerde foto (Firefly))

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *