SCHAGEN – De grond tussen de ijsbaan en de volkstuinen in Schagen Oost wordt door de gemeente Schagen als een crisisnoodopvanglocatie voor maximaal 250 asielzoekers beschikbaar gesteld aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Nu de sluiting van de huidige crisisnoodopvang in Petten aanstaande is heeft het COA de gemeente verzocht om naar een nieuwe locatie te kijken. Schagen Oost is als nieuwe locatie gekozen omdat dit de enige plek is in de gemeente Schagen waar de gemeente grond in eigendom heeft.

Er wordt op de locatie een crisisnoodopvang voor de duur van 1 jaar gerealiseerd. Het COA heeft het voornemen om de crisisnoodopvang (tent/paviljoen) in Schagen Oost in 2024 om te zetten naar een noodopvang (woonunits) voor de duur van maximaal 5 jaar. Het COA gebruikt de komende periode om de voorbereiding te doen voor de vergunningaanvraag. Er is nog geen definitief besluit genomen over de komst van de noodopvang (woonunits).

Vanochtend hebben inwoners in de directe omgeving een brief ontvangen waarin het besluit van het college uit de doeken wordt gedaan en wat de verdere procedure is. Aanstaande maandagavond 6 november is er om 19.00 uur op het gemeentehuis van Schagen een informatiebijeenkomst over de (crisis)noodopvang in Schagen Oost.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *