WIERINGERWERF – Op een bijeenkomst in de Cultuurschuur werd de concept nota Kunst en Cultuur in Hollands Kroon voor de periode 2025-2028 gepresenteerd. Vertegenwoordigers van de culturele sector kregen de gelegenheid om op de inhoud te reageren.

In januari was er al een eerste bijeenkomst geweest waarbij Beer Boneschanker, externe adviseur Kunst en Cultuur voor de gemeente Hollands Kroon, met de vertegenwoordigers van culturele organisaties de stand van zaken had besproken op gebied van kunst en cultuur. Op basis van de ambities van het college, de reacties en vele gesprekken van Boneschanker met de sector ligt er nu een plan voor een nieuwe cultuurvisie Hollands Kroon 2025-2028 en een bijhorend nieuw subsidiestelsel.

De aanwezigen reageerden positief op de voorgesteld plannen op het gebied van de toekomstige bibliotheek voorzieningen, focus op cultuureducatie voor kinderen en jongeren, betere en heldere subsidieregelingen via een onafhankelijk cultuurfonds, ondersteuning van cultuureducatie door Triade. Ook zullen er twee nieuwe cultuurambtenaren aangesteld worden om het cultuurbeleid handen en voeten te geven.

Wethouder Robert Leever voor Economie en Brede Welvaart benadrukte in zijn reactie ook de belangrijke stappen die gezet gaan worden met betrekking tot de bibliotheek voorziening, rol van Triade, het nieuwe subsidiestelsel en de uitbreiding van kennis en kunde in het ambtenarenapparaat.  

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *