SCHAGEN – Friso Teerink gaat kritisch in op het recente Rekenkamer rapport over het subsidiebeleid in Schagen. De Rekenkamer is een instituut dat de gemeenteraad helpt bij zijn controlerende functie. De conclusies van het rapport zijn vernietigend is de mening van Friso. Er is geen beleid en dus kan je dan ook niet toetsen of de beslissingen die genomen ook passen binnen het beleid.

Er wordt een heleboel geld uitgegeven maar het is niet mogelijk vast te stellen of de doelen waarvoor het geld bestemd is wel gehaald worden. Opvallend was het aldus Teerink dat alle raadsfracties het eens zijn met de conclusies. Dat terwijl een van de conclusies is dat de raad heeft zitten slapen want de raad heeft de controlerende functie niet uitgevoerd.

Maaike Tesselaar, raadslid voor JESS lokaal heeft wel vaak aan de bel getrokken over verschillen in toewijzing van subsidies. Er is nu werk aan de winkel stelt Friso Teerink vast in deze 11e aflevering van de videoserie het ‘Geweten van Schagen’ maar hij heeft niet veel vertrouwen dat er iets gaat veranderen.

Alle foto’s in de video zijn gegenereerd met AI via Adobe Firefly

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *