SCHAGEN – De PvdA heeft bij de Provinciale Statenverkiezing in Noord Holland nog een eigen verkiezingsprogramma en een  eigen kandidatenlijst. Men gaat na de verkiezing niet samen in één fractie met GroenLinks. Landelijk kiest men wel voor één Eerste Kamer fractie. Jeroen Olthof, lijsttrekker PvdA Provinciale Staten, legt uit waarom.

PvdA Schagen voert de eerste besprekingen op bestuurlijk niveau over samenwerking met GroenLinks Schagen. Vera van Vuuren, fractievoorzitter PvdA Schagen, vertelt dat men eerst graag met de eigen leden wil praten. Ze heeft zelf nog idee hoe erover gedacht wordt. Vera verwijst naar de uitspraak ‘PvdA is èn rood èn groen’ van Marjan Leijen, voorzitter PvdA Schagen. ‘Dat moet wel blijven en als je gaat samenwerken met GroenLinks. Dan moet dat rode wel herkenbaar blijven’ is de mening van Vera van Vuuren.

Een Living Apart Together (LAT) relatie tussen PvdA en GroenLinks op provinciaal en lokaal niveau lijkt op dit moment het meest haalbare. Wordt vervolgd.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *