SCHAGEN – Op de suggestie van een professionalisering van de kunst- en cultuur organisatie in Schagen en het aanleggen van een noodfonds voor kunst en cultuur werd door de talrijke aanwezige raadsleden nauwelijks gereageerd tijdens een informatie avond. De raadsleden willen zich daarover nog beraden in hun fracties. Maike Tesselaar (JessLokaal) en Merieke Bredewold (Wens4U) gaven elk wel een voorzichtige voorlopige reactie op de suggesties.

De stip op de horizon over professionalisering werd door gastspreker Rens Cappon van Markt 18 op persoonlijke titel gezet. Realisatie binnen de huidige raadsperiode is niet haalbaar naar zijn mening. Maar het is wel belang om er nu over na te denken en suggesties op te halen over de structuur is zijn advies.

Voor wat betreft het huidige cultuurfonds voor subsidies aan verenigingen is de bodem van de schatkist in zicht. Hij deed een beroep op de raadsleden, ook namens de vele aanwezige culturele organisaties, om een noodverband van € 20.000-40.000 aan te leggen bij de komende begroting.

Friso Teerink van Buurthuis Loet 10 en andere organisaties gaven verschillende voorbeelden waarom het cultuurfonds ook de komende jaren belangrijk is. Gastspreker Rutger Jan Bredewold legde het functioneren uit van de werkgroep ‘Beeldende Kunst’, bestaande uit vier beeldende kunstenaars die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over kunst in de openbare ruimte inclusief over het coillectie beheer.

Hij voorziet in de toekomst dat ook daar nieuwe ontwikkelingen zich aandienen als het gaat om deze kunst makkelijker toegankelijker te maken. Ook hier zullen extra financiële middelen nodig zijn.

In het begin van de informatieavond werd een financieel overzicht getoond waaruit blijkt dat in 2023 € 1.352.553 aan Cultuur besteed wordt waarvan 57% naar de Kopgroep Bibliotheken gaat, 12% naar Noordkop Centraal en 14% naar Triade in Den Helder.

De schaarse reacties die er vanuit de raadsleden kwamen waren veelal van technische aard en vooral gericht op het eerste gedeelte van de informatieavond.

Wethouder Puck de Nijs liet in haar reactie vooral weten dat zij het beleid uitvoert zoals afgesproken is binnen de kaders van het coalitieakkoord. Het is volgens haar nu aan de raad om aan te geven wat men wil ten aanzien van de gedane suggesties.

Ze liet wel blijken in het interview met SchagenPLUS aan het eind van de informatieavond dat ze een opdracht van de raad om een financieel noodverband voor het cultuurfonds aan te leggen zou omarmen.

Het woord is aan de raad die zich gaat beraden

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *