SCHAGEN – Er blijft verdeeldheid onder de buurtbewoners over het plan Waldervaart Centrum. Dat bleek tijdens een persconferentie belegd door afdeling Communicatie van Schagen met Simco Kruijer, wethouder voor Wonen en Economie.

Er was instemming van de klankbordgroep om het plan Waldervaart Centrum met daarin zes woonlagen naar de raad te brengen aldus wethouder Simco Kruijer.

Nu blijkt dat er inmiddels één lid van de klankbordgroep het er achteraf toch niet mee eens is.  Ook hebben twee buurtbewoners, die geen lid zijn van de klankbordgroep, nog steeds bezwaren tegen de voorziene zes woonlagen van het complex.

Wethouder Kruijer heeft de gemeenteraad uitvoerig geïnformeerd over het gevolgde participatietraject sedert 2017 met de klankbordgroep. Er zijn jaarlijks 4-6 bijeenkomsten geweest, nieuwsbrieven, bewonersavonden en alles goed gedocumenteerd.

Verder heeft Kruijer met insprekers die kritiek hadden geuit in de raadsvergadering in december 2022 ook overleg gehad. Inspreker van destijds Frans Diederik, bewoner in Waldervaart maar geen lid van de klankbordgroep, is het nog steeds niet eens met de plannen van de wethouder. “Wij willen in ieder geval van het idee af dat je vijf tot zes woonlagen gaat krijgen in de Waldervaart. Het is ook niet nodig. Je kunt makkelijk met 3 en 4 hoog die 120 woningen realiseren” is zijn mening.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *