SCHAGEN – Na zware en emotionele kritiek op wethouder Cor Quint (Seniorenpartij) van de oppositie partijen SP, GroenLinks, Wens4U, D66 en VVD stelde de coalitie voor om de aangepaste integrale verordening sociaal domein Schagen van de raadsagenda in december af te halen.

Al geruime tijd wordt er in de gemeenteraad gesproken over de invoering van een inkomenstoets bij aanvragen van inwoners voor huishoudelijke hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Nu ligt er een regeling ter beoordeling aan de gemeenteraad waarin de invoering van die toets wordt vastgelegd.

De oppositie partijen maken steeds duidelijk dat deze aanpak in strijd is met de bestaande WMO wet. De coalitiepartijen (Seniorenpartij, PvdA, JessLokaal en CDA) willen de toets al invoeren vooruitlopend op de mogelijke aanpassing van de WMO wet in 2025.

En zo begon het debat in de oordeelsvormende vergadering ook weer. Wim Rijnders trok meteen fel van leer tegen plan. Anderen volgden. Het verweer van wethouder Cor Quint kon de oppositie niet overtuigen. Sterker nog  het maakte  grote emoties los. Er werd gedreigd met een motie van wantrouwen indien de regeling op de agenda zou komen van de besluitvormende raadsvergadering.

Voorzitter van de bijeenkomst Marcel Sanders (CDA) voelde aan dat een schorsing nodig was. En zo geschiedde. De oppositie kroop bij elkaar om de mogelijkheden van een motie van wantrouwen te bespreken. De coalitie trok zich terug in een vergaderruimte.

Na de schorsing kondigde Boudien Glashouwer (CDA) namens de coalitie partijen aan om het voorstel van de agenda te halen van de raadsvergadering van 20 december. “Wij danken de oppositie voor het commentaar. En wij zijn ons ervan bewust dat wij samen één raad zijn en ook samen het willen doen” was haar slotopmerking.

Daarmee was wethouder Cor Quint gered en is het vraag of we de inkomensafhankelijkheid toets bij aanvraag van huishoudelijk hulp vanuit de WMO ooit nog zal komen in Schagen. Wordt vervolgd.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *