SCHAGEN – Een grote meerderheid van de leden van de Kunst Cultuur Advies Raad Schagen (KCARS) is van mening dat de KCARS moet blijven bestaan. En een meerderheid vindt dat de KCARS  geen subsidiegeld moet verdelen. Deze conclusies werden getrokken op de jaarvergadering van de KCARS op basis van een enquête gehouden onder de leden.

De respons op de enquête onder de veertig leden was hoog (64%). Bijna 90% van de leden geeft aan dat KCARS de vertegenwoordiger voor de kunst- en cultuursector in de gemeente Schagen is. Ook het geven van (on)gevraagd advies over kunst- en cultuurbeleid door de KCARS wordt als belangrijk beschouwd. Ook vinden de leden dat goed overleg met college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad belangrijk is. KCARS moet zich niet meer bezighouden met het verdelen subsidiegeld voor kunst en cultuur. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Bijna 60% was het hier (helemaal) mee eens.

Interim-voorzitter van de KCARS Friso Teerink deed ook een zestal aanbevelingen naar de KCARS leden. De meest belangrijke is om terug te gaan naar de bedoeling van KCARS zoals vastgelegd in de statuten en te investeren in de netwerkfunctie. Inspireer elkaar en stem activiteiten op elkaar af is het advies.

Verder wordt aanbevolen om regelmatig met de gemeente te overleggen en minimaal twee themabijeenkomsten door de leden te laten organiseren. Verder pleitte Teerink om vooral creatief, vernieuwend en onderscheidend op te treden. En dit alles met een klein bestuur en gebruikmakend van de kennis en kunde van de achterban.

De leden gingen akkoord met de aanbevelingen maar vroegen zich wel af of er al zicht is op nieuwe bestuursleden. Teerink heeft al wat namen in gedachten en gaat nu actief op zoek naar een nieuw bestuur.

Overigens werd in het begin van de vergadering afscheid genomen van het oude bestuur dat in november 2023 voltallig aftrad. Door de interim-voorzitter van KCARS en wethouder Puck de Nijs voor Cultuur werden de aanwezige oud-bestuursleden Lia Rinks, Erica Kraan, Piet de Lange en Jantine Niedorp bedankt voor hun jarenlange inzet.

Na de pauze werd de concept nota kunst- en cultuurbeleid Schagen besproken. Hiervoor verwijzen naar een aparte videoreportage door SchagenPLUS.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *