SCHAGEN – Op de jaarvergadering van de Kunst Cultuur Advies Raad Schagen werd door Rens Cappon, voorzitter Markt 18, de eerste versie van een visie ‘Kunst en Cultuur Schagen’, geschreven door een aantal vertegenwoordigers uit de sector, toegelicht. Hierna konden de aanwezigen sterke en zwakke punten aanvullen op het document.

De gemeenteraad Schagen heeft in juli 2023 middels een motie het college gevraagd om in het eerste halfjaar van 2024 met een nota te komen over het toekomstig kunst en cultuurbeleid. “Wij hebben als initiatiefgroep het college aangeboden om wat werk uit handen te nemen want de vertegenwoordigers van de sector kunnen het beste dit stuk schrijven” legt Rens Cappon uit.

De initiatiefgroep wil dat de gemeente Schagen een breed gedragen cultuurbeleid heeft. De gemeente zal daarin een coördinerende, stimulerende rol moeten spelen al dan niet met professionele ondersteuning.

Daarbij denkt de initiatiefgroep niet primair aan een extra ambtenaar voor cultuur maar aan het betrekken van een bestaande professionele organisatie zoals ‘Artiance’ uit Alkmaar of ‘Triade’ uit Den Helder. “Of iets wat daar op lijkt hier in Schagen” ventileert Rens Cappon. De initiatiefgroep bestond uit Dick de Best, Henny Brasser, Rens Cappon, Peter Hoogendijk, Annet   Meijering, Friso Teerink en Peter van de Wiel.

Wethouder voor Cultuur Puck de Nijs, aanwezig op de bijeenkomst, had de concept nota nog niet gelezen. Ze is wel blij dat het document uit de sector is gekomen. “We hebben zelf ook al een kunst en cultuurbeleid maar het kan eenduidiger zoals ook door de rekenkamer recent is aangegeven. We willen naar overkoepelend beleid” aldus de wethouder.

Door Redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *